fbpx

Flora party & event en Roos eten & drinken

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld voor de klanten en leveranciers van Flora party & event en Grand Café Roos eten & drinken.

Persoonsgegevens
In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop Flora party & event en Grand Café Roos eten & drinken omgaan met de persoonsgegevens. Flora party & event en Grand Café Roos eten & drinken vragen aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een offerte toe te kunnen sturen, te factureren, te betalen, aan specifieke wensen of diensten te voldoen en efficiënt en effectief te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Wij proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden.

U bent niet verplicht om aan ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw gegevens moeten verstrekken aan partijen die in opdracht van Flora party & event en Grand Café Roos eten & drinken werkzaamheden uitvoeren. Wij maken gebruik van een externe serverruimte voor de opslag van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw gegevens een onderdeel van uitmaken. Voor een juiste, efficiënte opslag en verwerking wordt ook gebruik gemaakt van een CRM-applicatie.

Direct marketing
Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. De link om u af te melden vindt u onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van 7 jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U kunt uw eigen persoonsgegevens inzien en/of verkrijgen.
U kunt uw eigen persoonsgegevens wijzigen en eventueel onjuistheden aanpassen.
U kunt uw eigen persoonsgegevens laten wissen of het gebruik daarvan laten beperken.
Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Flora party & event / Grand Café Roos eten & drinken

Adres: Parklaan 4, 2771 GB Boskoop
E-mailadres: info@floraboskoop.nl / roos@floraboskoop.nl
Telefoon: 0172-766047 / 0172-766048

Wanneer u nog vragen heeft over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring gaat per 25 mei 2018 in. Flora party & event en Grand Café Roos eten & drinken behouden zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om belangrijke aanpassingen gaat, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Contactinformatie

Parklaan 4
2771 GB Boskoop

Kantoor: 0172 766047
Grand Café: 0172 766048

info@floraboskoop.nl

Vacatures